ประวัติและคำแปลบทสวดมนต์ 9 ตำนาน

0
908

โดยพันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง ปธ.9,
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม >> ประวัติและคำแปลบทสวดมนต์ 9 ตำนาน

ที่มาภาพประกอบ : https://dhamma01.blogspot.com/2016/03/blog-post_70.html