ผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์  พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา เมตตาตรวจเยี่ยมห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์ อาคาร บี  ๔๐๓ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา 
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน  ป.โท รัฐศาสตร์

หนังสือ ก.พ.รับรองหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หนังสือ ก.พ.รับรองหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

แรงศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

แรงศรัทธาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร,หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดการเชิงพุทธ พระสงฆ์และประชาชนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  สวนกระแสยุคโควิด ๑๙  นิสิตสมัครเรียน มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รวม ๑๒๘ รูปหรือคน ป.ตรี รัฐศาสตร์ บรรพชิต ๒๖ รูป   
แรงศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)  เตรียมความพร้อมแบบเรียนในชั้นเรียน  และเรียนในระบบออนไลน์
ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี - โท ปีการศึกษา 2564 ✏️#ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ✏️#ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ?บรรพชิต (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร) ?คฤหัสถ์ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ✏️#ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติม ดร.ชุติพนธ์ 0642895915
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

ก้าวสู่อนาคต เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)

รัฐศาสตร  วิทยาเขตนครราชสีมา  รับตรวจความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)
ก้าวสู่อนาคต  เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)

สร้างคน สร้างชาติ รัฐศาสตร์สามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม

สร้างคน  สร้างชาติ  รัฐศาสตร์สามัคคี  สร้างคนดีสู่สังคม

รศ.มจร โคราช ไปต่อไม่รอแล้ว

รศ.มจร โคราช ไปต่อไม่รอแล้ว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

Sorry, this feed is currently unavailable or does not exists anymore.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

Sorry, this feed is currently unavailable or does not exists anymore.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-924556, 044-924557 ,044264560