วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อธิการบดี

พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร.

รองอธิการบดี

พระครูสุตธรรมวิสิฐ, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปริยัติธรรมภาณี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระครูปลัดคณวัฒน์, ดร.

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูปลัดคณวัฒน์, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

นางสาวศิริพร หาญพิชัย

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

ผู้อำนวยการส่วนสำนักงานวิทยาลัย

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://orbitatechnology.com.co/wp-includes/slot-gacor/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://volpeuomo.it/

https://worthingtongalleries.com/SG/

https://ihealzy.com/wp-includes/slot-gacor/

https://triviatodayanswers.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.ippoedixon.com/wp-content/uploads/sg/

https://equimedicyfisioterapia.com/wp-includes/slot-gacor/

https://razatechofficial.com/wp-includes/slot-bonus/

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://tribunadovale.com.br/wp-includes/slot-gacor/

https://remacarts.shop/

https://kokoss.ro/wp-includes/slot-gacor/

Situs Slot Gacor

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://rumahasyam.com/sbobet88/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/slot-bonus-new-member/

https://universalremotescode.com/slot-gacor/

https://distribuidoradragon.com/slot-bonus/

https://ecoqld.com/slot-bonus/

https://quotestube.com/wp-includes/bocoran-situs-slot-gacor/

https://accespedia.com/wp-content/uploads/slot-bonus/

https://citi.edu.mn/wp-includes/link-slot-gacor-terbaru/