Templates by BIGtheme NET
Home » ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

กำหนดการโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ปี 2559 และโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา

กำหนดการโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ปี 2559 และโครงการพัฒนาข ...

Read More »

โครงการค่ายมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 (กำลังจะมาถึง)

ทางชมรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท ...

Read More »

โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครร ...

Read More »