วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023

สำนักงานวิทยาเขต

พระครูปลัดคณวัฒน์, ดร.

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

************

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

************

นักจัดการงานทั่วไป

นส.เบญจวรรณ์ เทียนขุนทด

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายธนกิจ ณีสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุวลี คงเพ็ชรพะเนา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกุล

พนักงานขับรถ

นางสำรวย กองมะเริง

นักการภารโรง

นางชิด อ้นมะเริง

นักการภารโรง

นางสำรวย รามมะเริง

นักการภารโรง

นางสาววราพร นวนมะเริง

นักการภารโรง

สำนักวิชาการ

พระมหาพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสาวศิริพร หาญพิชัย

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางวาสนา เถาว์พุดซา

บรรณารักษ์

นางสาวศิริพร หาญพิชัย

บรรณารักษ์

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ดร.คำนวน ไทยอัฐวิถี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์

พระครูปลัดคณวัฒน์, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระสมุห์วีระชน อุตฺตโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระอนันต์ อภินนฺโท, ดร.

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปุริมปรัชญ์ มิละถะโก

นักจัดการงานทั่วไป

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://orbitatechnology.com.co/wp-includes/slot-gacor/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://volpeuomo.it/

https://worthingtongalleries.com/SG/

https://ihealzy.com/wp-includes/slot-gacor/

https://triviatodayanswers.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.ippoedixon.com/wp-content/uploads/sg/

https://equimedicyfisioterapia.com/wp-includes/slot-gacor/

https://razatechofficial.com/wp-includes/slot-bonus/

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://tribunadovale.com.br/wp-includes/slot-gacor/

https://remacarts.shop/

https://kokoss.ro/wp-includes/slot-gacor/

Situs Slot Gacor

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://rumahasyam.com/sbobet88/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/slot-bonus-new-member/

https://universalremotescode.com/slot-gacor/

https://distribuidoradragon.com/slot-bonus/

https://ecoqld.com/slot-bonus/

https://quotestube.com/wp-includes/bocoran-situs-slot-gacor/

https://accespedia.com/wp-content/uploads/slot-bonus/

https://citi.edu.mn/wp-includes/link-slot-gacor-terbaru/