ภาพกิจกรรม : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

0
167

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงรกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ อาคารบัณฑิตศึกษา(รัชดานุสรณ์) ชั้น ๕ (อาคาร บี)

มหาวิทยาล้ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา