การอบรม ITSKILL ให้นิสิต

0
42

เรื่อง นิสิตที่ยังสอบ itskill ยังไม่ผ่าน

มีการอบรม 2 ส่วน คือ
1. คอร์สอบรมออนไลน์ วันที่ 18-19 ต.ค. 66เวลา 09.00-16.00 น. (ผ่านระบบ zoom)


2. คอร์สอบรมด้วยตนเอง (ผ่านคอร์สออนไลน์ ฟรี https://mooc.mcu.ac.th)
***เปิดระบบให้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรี***