ภาพกิจกรรม : พิธีต้อนรับพัดยศ พระครูปลัดคณวัฒน์ (นิเวช ชินวโร ป.ธ.๔, Ph.D.)

0
300

พิธีต้อนรับพัดยศฐานานุกรมใน
พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคณี
รองเจ้าคณะภาค ๑๑ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ที พระครูปลัดคณวัฒน์ (นิเวช ชินวโร ป.ธ.๔, Ph.D.)
๗ สิงหาคม ๒๕๖๖