ภาพกิจกรรม : พิธีเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม

0
17

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
โดย
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี