มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปี ๒๕๖๒

0
915

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปี ๒๕๖๒
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒