มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคน้ำดื่ม มจร.นครราชสีมา แก่ผู้กักตัว (SQ)

สะพานบุญ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. มจรโคราช เป็นสะพานบุญ รับมอบสิ่งของบริจาค จากนายก อบจ. ส.ส. และ ส.จ.นครราชสีมา ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคน้ำดื่ม แทนกำลังใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100 โหล ณ สถานที่กักกัน อาคารพระเทพวิทยาคม (ตึกหลวงพ่อคูณ) โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมส่งมอบต่อให้กับเทศบาลตำบลหัวทะเล นำโดยนาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล และทีมงาน

0
162