ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วิทยาเขตนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีพระราช…

0
27


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วิทยาเขตนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีพระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม วันพุธที่ ๗ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา มจร วิทยาเขตนครราชสีมาSource