RSS
คลังภาพ 2557 - กว่าจะมีโคราชในวันนี้
คลังภาพ 2557 » กว่าจะมีโคราชในวันนี้ (87)
คลังภาพ 2557 - โครงการอบรมนิสิตใหม่57
คลังภาพ 2557 » โครงการอบรมนิสิตใหม่57 (107)
คลังภาพ 2557 - คณะสังคมจัดอบรมตามสกอ
คลังภาพ 2557 » คณะสังคมจัดอบรมตามสกอ (10)
คลังภาพ 2557 - ซ้อมรับปริญญา57
คลังภาพ 2557 » ซ้อมรับปริญญา57 (216)
คลังภาพ 2557 - ต้อนรับและส่งรองอธิการบดี
คลังภาพ 2557 » ต้อนรับและส่งรองอธิการบดี (46)
คลังภาพ 2557 - ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์56-57
คลังภาพ 2557 » ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์56-57 (13)
คลังภาพ 2557 - ปฐมนิเทศมจร.โคราช 57
คลังภาพ 2557 » ปฐมนิเทศมจร.โคราช 57 (65)
คลังภาพ 2557 - ปฐมนิเทศคฤหัสถ์57
คลังภาพ 2557 » ปฐมนิเทศคฤหัสถ์57 (9)
คลังภาพ 2557 - รับพัตรหนตะวันออก
คลังภาพ 2557 » รับพัตรหนตะวันออก (116)
คลังภาพ 2557 - โครงการบุคลากรศึกษาดูงานที่ ສປປ.ລາວ
คลังภาพ 2557 » โครงการบุคลากรศึกษาดูงานที่ ສປປ.ລາວ (301)
คลังภาพ 2556 - พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน
คลังภาพ 2556 » พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน (61)
คลังภาพ 2556 - สามีจิกรรม
คลังภาพ 2556 » สามีจิกรรม (82)
คลังภาพ 2556 - ไหว้ครู
คลังภาพ 2556 » ไหว้ครู (111)
คลังภาพ 2556 - เตรียมงานสัปดาห์อาสาฬหบูชา
คลังภาพ 2556 » เตรียมงานสัปดาห์อาสาฬหบูชา (70)
คลังภาพ 2556 - งานสัปดาห์อาสาฬหบูชา
คลังภาพ 2556 » งานสัปดาห์อาสาฬหบูชา (94)
คลังภาพ 2556 - สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ปโท
คลังภาพ 2556 » สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ปโท (13)
คลังภาพ 2556 - ประกันคุณภาพการศึกษา
คลังภาพ 2556 » ประกันคุณภาพการศึกษา (11)
คลังภาพ 2556 - ประกวดกิจกรรมนักเรียนโครงการครูพระ
คลังภาพ 2556 » ประกวดกิจกรรมนักเรียนโครงการครูพระ (108)
คลังภาพ 2556 - ประชุมผอ.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
คลังภาพ 2556 » ประชุมผอ.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (7)
คลังภาพ 2556 - อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด
คลังภาพ 2556 » อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด (90)
คลังภาพ 2556 - ประชุมจัดทำ มคอ3
คลังภาพ 2556 » ประชุมจัดทำ มคอ3 (21)
คลังภาพ 2556 - อายุวัฒนมงคล60ปีพระครูปริยัติกิจจากร
คลังภาพ 2556 » อายุวัฒนมงคล60ปีพระครูปริยัติกิจจากร (27)
คลังภาพ 2556 - ประชุมผู้บริหารเจ้าหน้าที่คณาจารย์
คลังภาพ 2556 » ประชุมผู้บริหารเจ้าหน้าที่คณาจารย์ (31)
คลังภาพ 2556 - งานปฏิบัติธรรมมจร
คลังภาพ 2556 » งานปฏิบัติธรรมมจร (432)
คลังภาพ 2556 - ปฏิบัติธรรมคณะสังคม
คลังภาพ 2556 » ปฏิบัติธรรมคณะสังคม (27)
คลังภาพ 2556 - งานปฎิบัติธรรมพระพรหมคุณาภรณ์
คลังภาพ 2556 » งานปฎิบัติธรรมพระพรหมคุณาภรณ์ (73)
คลังภาพ 2556 - ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คลังภาพ 2556 » ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (61)
คลังภาพ 2556 - ปฏิบัติธรรมงานอายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมวรนายก
คลังภาพ 2556 » ปฏิบัติธรรมงานอายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมวรนายก (103)
คลังภาพ 2556 - อายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมวรนายก
คลังภาพ 2556 » อายุวัฒนมงคล80ปีพระธรรมวรนายก (84)
คลังภาพ 2556 - ประชุมป้องกันอัคคีภัย
คลังภาพ 2556 » ประชุมป้องกันอัคคีภัย (17)
คลังภาพ 2556 - อายุวัฒนมงคล68ปีพระสุธีวรญาณ
คลังภาพ 2556 » อายุวัฒนมงคล68ปีพระสุธีวรญาณ (59)
คลังภาพ 2556 - อบรมพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เจ้าหน้าที่
คลังภาพ 2556 » อบรมพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ (30)
คลังภาพ 2556 - สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
คลังภาพ 2556 » สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา (44)
คลังภาพ 2556 - อบรมบุคลากรงานสารบรรณ
คลังภาพ 2556 » อบรมบุคลากรงานสารบรรณ (48)
คลังภาพ 2556 - พิธีซ้อม-รับปริญญา-ประจำปี2556
คลังภาพ 2556 » พิธีซ้อม-รับปริญญา-ประจำปี2556 (75)
อาคารสถานที่มหาวิทยาลัย - มจร.โคราช
อาคารสถานที่มหาวิทยาลัย » มจร.โคราช (80)
Powered by Phoca Gallery