ภาพกิจกรรม : กฐิน มจร โคราช ปี 2566

0
188

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ชั้น ๓
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖