มจร.โคราช จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
193

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา