ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พระราชาผู้เป็นที่รัก โดย พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

0
605

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และกรรมการมหาเถรสมาคม บันทึกเทปรายการ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ตอน “พระราชาผู้เป็นที่รัก” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์

2 3 4 5 6 7

ที่มา : http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=852&cat=B&table=news
ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร