ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑

0
170

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑)

 

ดาวน์โหลด

File Description File size Downloads
pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2567 3 MB 33