เปิดตัว ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช และมอบเสื้อกีฬา “ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช”

0
232

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.โคราชร่วมกับชมรมนักบิณฑ์ภูธร
เปิดตัว ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช และมอบเสื้อกีฬา “ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช”
ให้แก่สมาชิกชมรม พร้อมทั้งร่วมจัดแข่งขันตะกร้อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของหมู่คณะ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา