ภาพกิจกรรม : พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ มจร โคราช

0
41

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ
พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร. ผอ.วส.วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา