งาน “วันเกษียณอายุการทำงาน” มจร.โคราช ๒๕๖๕

0
109

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

จัดงานวัน “วันเกษียณอายุการทำงาน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคาร บี ชั้่น ๕ ห้อง ๕๐๔ (รัชดานุสรณ์)  วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สามารถดาวโหลดรูปเพิ่มได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1pB_wx6OnKnDwcnlB75lqVFZ02JAaGd8o

(ช่างภาพโดย นายเก่ง)