๓๑ ปี ครุศาสตร์ มจร.โคราช

0
131

๓๑ ปี ครุศาสตร์ มจร.โคราช

สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สามารถดาวโหลดรูปเพิ่มได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1d5tkovCzYLmFH-otrUIs8iqZMNqZAABY

(ช่างภาพโดย นายเก่ง)