โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

0
62

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สร้างสรรค์ ณ วัดด่านใน และวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุดทด  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑