ขอแสดงความยินดีรางวัลกับชนะเลิศของทีมเซปักตะกร้อชายและรางวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง

0
306

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศกับทีมเซปักตะกร้อชายและรางวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง โดยมีอาจารย์สมชัย พงษ์กิ่ง เป็นผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขัน งานกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา