งานวันบูรพาจารย์ และปฏิบัติธรรมรำลึกคุณ พระพรหมคุณาภรณ์

0
674

งานวันบูรพาจารย์ และปฏิบัติธรรมรำลึกคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์
(พุ่ม กิตฺติสารเถร ป.ธ. ๗ , พธ.ด.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช เจ้าคณะภาค ๑๑
……………………..…………
ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๓ -๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีความยินดีขอกราบอาราธนา เรียนเชิญญาติมิตร ศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือ ไปร่วมงาน
บำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ถวายภัตตาหารเช้า – เพล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

15250845_390105394659970_8390120682329178997_o