ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาเขตนครราชสีมา อบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการ …

วิทยาเขตนครราชสีมา อบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน Read More »

คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561

ตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเ …

คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561 Read More »

วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ไ …

วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น” Read More »

แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน

เรื่องแจ้งจากท่านผอ.สำนักวิชาการ เกี่ยวกับโครงการงานประ …

แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน Read More »

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ …

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ Read More »

อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ตารางอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิ …

อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. Read More »

สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 เมษายน 2560 #ความรู้ดีดีมีไว้แบ่งปัน สรุปประเด็นการบร …

สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร Read More »

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานประกันคุณภาพ ฯ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนัก …

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานประกันคุณภาพ ฯ Read More »