Author name: มจร.โคราช

แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน

เรื่องแจ้งจากท่านผอ.สำนักวิชาการ เกี่ยวกับโครงการงานประ …

แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน Read More »

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ …

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ Read More »

อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ตารางอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิ …

อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. Read More »

สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 เมษายน 2560 #ความรู้ดีดีมีไว้แบ่งปัน สรุปประเด็นการบร …

สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา Read More »