เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0
114