ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นพระสอนศี…

0
38

[ad_1]
ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
—————————————————
รายละเอียด>>>สมัครผ่าน http://www.krupra.net
ส่งใบสมัครที่ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
อาคาร A ชั้น 2 ห้อง A206 มจร วิทยาเขตนครราชสีมา


[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา