ขอเชิญร่วมงานบุพการีวัดบึง(พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๐ ฉลองพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณ…

0
35

[ad_1]
ขอเชิญร่วมงานบุพการีวัดบึง(พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๐
ฉลองพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระราชสีมาภรณ์(วันชัย กนฺตจารี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา, จล.วัดบึง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดบึง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา


[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา