วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ป.บส. (หลักสูตร 1 ปี)

 1. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท/เอก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา   1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือสุทธิ      1  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    3   รูป
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ       1  ฉบับ
 7. สำเนาตราตั้งตำแหน่งทางคณะสงฆ์   1  ฉบับ

(หลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ป.สศ. (หลักสูตร 1 ปี)

 1. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท/เอก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา   1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือสุทธิ      1  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    3   รูป
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ       1  ฉบับ
 7. สำเนาตราตั้งตำแหน่งทางคณะสงฆ์   1  ฉบับ

(หลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://orbitatechnology.com.co/wp-includes/slot-gacor/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://volpeuomo.it/

https://worthingtongalleries.com/SG/

https://ihealzy.com/wp-includes/slot-gacor/

https://triviatodayanswers.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.ippoedixon.com/wp-content/uploads/sg/

https://equimedicyfisioterapia.com/wp-includes/slot-gacor/

https://razatechofficial.com/wp-includes/slot-bonus/

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://tribunadovale.com.br/wp-includes/slot-gacor/

https://remacarts.shop/

https://kokoss.ro/wp-includes/slot-gacor/

Situs Slot Gacor

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://rumahasyam.com/sbobet88/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/slot-bonus-new-member/

https://universalremotescode.com/slot-gacor/

https://distribuidoradragon.com/slot-bonus/

https://ecoqld.com/slot-bonus/

https://quotestube.com/wp-includes/bocoran-situs-slot-gacor/

https://accespedia.com/wp-content/uploads/slot-bonus/

https://citi.edu.mn/wp-includes/link-slot-gacor-terbaru/