ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

0
100