ขอถวายมุฑิตาจิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

0
39

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ ขอถวายมุฑิตาจิตและแสดงความยินดีในโอกาสที่ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”