ขอแจ้งนักวิจัยได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS เพื่อประกอบขอทุนวิจัย ปี 2568

0
47

Download เอกสารระบบ NRIIS

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ /แผนงาน / แผนปฎิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Strategic Fund

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ /แผนงาน / แผนปฎิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2566

คู่มือ/เอกสารจาก สกสว.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Fundamental Fund

แบบฟอร์มแผนงาน Strategic Fund

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ / แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2565

Download คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS

 Download แบบฟอร์ม การเสนอของบบูรณาการปี 2563 รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด วันที่ Download
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 – 3 12 ต.ค 2561 Download
2 แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4 29 ต.ค 2561 Download
3 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download
4 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 29 ต.ค 2561 Download
5 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 12 ต.ค 2561 Download
6 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 12 ต.ค 2561 Download

 Download คู่มือการใช้งานระบบ รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด วันที่ Download
1 คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย) 29 ต.ค.2561 Download
3 คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (ผู้ประสานหน่วยงาน) 13 พ.ย.2561 Download