ภาพกิจกรรม : รักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยเขตนครราชสีมานำปรับปรุงภูมิทัศน์

0
31

รักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยเขตนครราชสีมา นำโดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ได้เป็นผุ้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระภิกษุสามเณร พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 ก.ค. 65