ภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

0
67

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารพระเทพวิทยาคม (อาคาร ซี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ทำพิธี ไว้ครู