กิจกรรมงานวิจัยมจร.โคราช โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ วิทยาเขตนครราชสีมา (ทดสอบ)