คลังภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรมไหว้ครูและสามีจิกรรม ๒๕๖๑

0
106

ภาพกิจกรรม ไหว้ครูและสามีจิกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตนครราชสีมา ห้องประชุมใหญ่ อาคาร บี ชั้น  ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)