สาขาปรัชญา

กำหนดการสอบเข้าเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๗

กำหนดการสอบเข้าเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๖๗

กำหนดการสอบเข้าเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

📌เปิดรับสมัครนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เปิดรับสมัครนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ หลักสูตรพุทธศาส

📌เปิดรับสมัครนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

16 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปร

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา Read More »

📌 รายชื่อบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2566 ป.เอก พุทธ & ป.โท พุทธ

Swiss automatic cheap replica Watches at affordable pri

📌 รายชื่อบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2566 ป.เอก พุทธ & ป.โท พุทธ Read More »

ขอเชิญ คณจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสามีจิกรรมไหว้ครูประจำปี๒๕๖๖ ณ อาคารพระเทพวิทยาคม มจร.โคราช

easewatches.me Genuine Swiss Movements equipped Rolex,

ขอเชิญ คณจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสามีจิกรรมไหว้ครูประจำปี๒๕๖๖ ณ อาคารพระเทพวิทยาคม มจร.โคราช Read More »

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

We mainly deal swiss replica watches with reasonable pr

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Read More »

กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Swiss Replica website sells the best Swiss replica watc

กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ Read More »

ประชุมเชิงวิชาการ “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขาน

ประชุมเชิงวิชาการ “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” Read More »

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสังวราภิรักษ์,

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Our replica rolex are fake of the original and made wit

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา Read More »

Scroll to Top