ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม …

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ Read More »

กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติง …

กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ Read More »

ประชุมเชิงวิชาการ “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขาน …

ประชุมเชิงวิชาการ “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” Read More »

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสังวราภิรักษ์, …

พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ Read More »

แจ้งประชาสัมพันธ์‼️ รับเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญาเอก​ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา​ ปีการศึกษา​ 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา​ วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดร …

แจ้งประชาสัมพันธ์‼️ รับเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญาเอก​ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา​ ปีการศึกษา​ 2566 Read More »

📃ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศบัณฑิตศึกษา รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา …

📃ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) Read More »

การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก มิถุนายน 2565

การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก เรื่อง การ …

การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก มิถุนายน 2565 Read More »

Scroll to Top