ครุศาสตร์ศึกษาดูงาน

ครุศาสตร์ศึกษาดูงานที่ กาญจนบุรี

The Death Railway or The Burma Railway is along with the Kwae Noi River at Krasae Bridge, Kanchanaburi  *** Local Caption *** ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า ขนานไปกับแม่น้ำแควน้อย ช่วงสะพานถ้ำกระแซ จังหวัดกาญจนบุรี

The Death Railway or The Burma Railway is along with the Kwae Noi River at Krasae Bridge, Kanchanaburi
*** Local Caption *** ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า ขนานไปกับแม่น้ำแควน้อย ช่วงสะพานถ้ำกระแซ จังหวัดกาญจนบุรี