ร้อยเรียงร้อยแก้วเป็นร้อยกรอง นิราศศรีษะเกษ ตอนที่ ๑

ร้อยเรียงร้อยแก้วเป็นร้อยกรอง

            นิราศศรีษะเกษ ตอนที่ ๑

0303

โดย   พิภูษณะ

 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได้เดินทางไปร่วมงานศพที่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่างนั่งรถช่วงตัวเมืองสุรินทร์ไปห้วยทับทัน นิสิตครุศาสตร์ปี ๓ ชวนแต่งกลอน ๘ เป็นการใช้เวลาที่ว่างๆ ระหว่างนั่งรถ จึงแต่งกลอนขึ้นเรื่องนึง ใช้ชื่อว่า นิราศศรีษะเกษ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ตอน จึงนำเสนอตอนที่ ๑ ให้ผู้อ่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

 

…จำจากจร จากไกล ใจห่วงหา

สุดคิดถึง สุดถวิล ถึงกานดา               

จากน้องมา ศรีษะเกษ เขตแดนไกล                

…จากโคราช ลาแล้ว น้องแก้วเอ๋ย        

โอ้ทรามเชย โอ้อาลัย สุดใจหาย
         แสนคิดถึง คนึงรัก ร้างแรมไกล            

คงอีกนาน ฉันจะได้ พบเนื้อนวล
          …ผ่านมาถึง ซึ่งอำเภอ จักราช           

คิดถึงนวล อนงค์นาถ นุชสงวน
          แสนคิดถึง แสนครุ่นคิด แสนคร่ำครวญ  

คงได้หวล คืนกลับมา หาขวัญใจ
          …ห้วยแถลง แจ้งถึง ซึ่งความรัก 

สุดจะหัก ดวงจิต คิดไฉน
          โอ้รักเอ๋ย รักรา ร้างแรมไกล              

สุดอาลัย นวลน้อง นองน้ำตา…