จัดเตรียมสถานที่เปิดอาคารใหม่

unnamed

ให้นิสิตครุศาสตร์ทุกชั้นปีทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะฉลองอาคารใหม่โดยให้นิสิตครุศาสตร์ทำความสะอาดหน้าอาคารที่๑ ถึงหน้าอาคารพระเทพ