3.ดาต้าเบสและการนำเข้า

784

0.ในเมนูหน้าควบคุมให้เลือกเมนูทางด้านซ้าย ชื่อว่า “ดาต้าเบส”

2015-09-12_23-51-00

1.เลือก MySQL ดาต้าเบส

2015-09-12_23-40-40

 

2.ใส่ชื่อดาต้าเบสที่ต้องการ ตามลำดับที่ 2 และ 3 จากนั้นใส่รหัสผ่าน 2 ครั้ง และคลิก สร้าง

2015-09-12_23-42-07

 

3.ต่อไปจะเป็นการนำเข้าฐานข้อมูล ให้เลือกฐานข้อมูลที่จะนำเข้าตามลำดับที่ 7 และกดดำเนินการต่อ

2015-09-12_23-45-22

 

4.เลือกอัพโหลดฐานข้อมูลที่สำรองมา และกด อัพโหลดดาต้าเบสตามลำดับที่ 9

2015-09-12_23-49-34

 

5.เมื่อการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์จะขึ้นข้อความดังภาพ

2015-09-13_0-05-07