การสร้างแผนภูมิรูปภาพแบบแผนภูมิแท่ง

การสร้างแผนภูมิรูปภาพแบบแผนภูมิแท่ง (โปรแกรมที่รองรับ Word 2007, 2010, 2013, 2016) ในกรณีแผนภูมิแท่งจะสร้างเพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมของหัวข้อประเมินทั่วไป โดยจะแสดงค่า x̄ และ S.D ดังตัวอย่างภาพด้านบนหัวข้อ วิธีทำ 1. ที่โปรแกรม Word ให้คลิกแท็บเมนู แทรก จากนั้นเลือก แผนภูมิ 2.เลือกแผนภูมิแบบ คอลัมน์ จากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการ ดังภาพ 3.จะปรากฎตาราง Excel ให้แก้ไขข้อมูล แถวเป็นรายข้อของการประเมิน และคอมลัมน์ของตารางที่เป็นชุดข้อมูลให้ใส่ ค่า x̄ และ...

ติดตามเรา

0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
38ผู้ติดตามติดตาม
0ทำเช่นเดียวกับชอบ