2.วิธีแก้ไขรหัสผ่านและดูรายละเอียดftp

575

1.เลือกเว็บโฮสต์ติ้งที่จะใช้งาน/เลือกเมนู จัดการ

2015-09-12_23-31-41

 

2.กดเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน

2015-09-12_23-33-59

3.ใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง และกกดบันทึก

2015-09-12_23-35-07

4.กลับสู่หน้าควบคุมหลักโดยกดชื่อ เว็บไซต์ที่เราสมัครไว้ด้านบน ดังภาพ

2015-09-12_23-37-18

5.เลือกเมนูรายละเอียดบัญชี

2015-09-12_23-37-55

6.เลื่อนลงมาที่กลุ่มเมนู “รายละเอียดอัพโหลดไฟล์” สิ่งที่ต้องนำไปใช้งานในขั้นตอนอัพโหลดไฟล์ มีดังนี้ FTP โฮส/รหัสผู้ใช้ FTP/รหัสผ่าน FTP/ FTP พอร์ต

2015-09-12_23-38-51