1.วิธีสมัครใช้โฮสต์ฟรี

688

0.เข้าเว็บไซต์ www.hostinger.in.th

1.กดลงทะเบียน

2015-09-12_23-03-00

2.ลงทะเบียนด้วย Gmail หรือ Facebook ในที่นี้แนะนำ Facebook

2015-09-12_23-04-51

3.ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook

2015-09-12_23-15-14

4.กดอนุญาตให้เข้าระบบด้วย Facebook

2015-09-12_23-18-08

5.กดเลือกแบบแผน ฟรี โดยกดคำว่าสั่งซื้อ

2015-09-12_23-19-49

6.ใส่ชื่อเว็บ/เลือกโดเมนที่ระบบกำหนดให้/ใส่รหัสผ่าน และรหัสผ่านอีกครั้ง/กดดำเนินการต่อ

2015-09-12_23-22-19

 

7.ใส่รายละเอียดเว็บ อธิบายสั้น ๆ /กดเลือกเครื่องหมายติกถูก เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมบอทไวรัสอัตโนมัติ/กดสั่งซื้อ

2015-09-12_23-24-23