คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์

2089

คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์

0.เข้าเว็บไซต์ทะเบียนออนไลน์ของ มจร. ที่นี่
https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

1.ใส่รหัสประจำตัวที่ได้มาจากฝ่ายทะเบียน

2.ใส่รหัสผ่านที่ได้มาจากฝ่ายทะเบียน แล้วคลิก “ตรวจสอบ

2015-10-29_21-10-41

3.เมนูด้านซ้ายไปที่เมนู “ภาระการสอน

2015-10-29_21-36-03

4.คลิกเมนู “บันทึกเกรด

2015-10-29_21-38-23

5.จะแสดงรายวิชาที่ท่านสอนแบบแยกห้อง จากนั้นให้เล็งสายตาไปที่คอลัมภ์เกรด แล้วคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมสีเทาหรือเครื่องหมายคำถามสีน้ำเงินในวิชาที่ต้องการกรอกเกรด

2015-10-29_21-42-08

6. จะปรากฎชื่อนิสิตแต่ล่ะคน ให้ท่านเล็งไปที่ช่องเกรด แล้วคลิกเลือกเกรด A – F จากปุ่มตามรูปภาพหมายเลข 6

7. เมื่อเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกเกรด” ตามรูปภาพในหมายเลข 7

2015-10-29_21-53-52

8. จากนั้นอย่าลืม “พิมพ์ใบแจ้งเกรด” ไว้เป็นหลักฐานโดยการคลิกที่เมนูทางซ้ายมือตามรูปภาพหมายเลข 8

2015-10-29_22-00-20

9. ก็จะได้เอกสารสำหรับพิมพ์ได้ในรูปแบบของ Word (.doc)

2015-10-29_22-02-34

จากนั้นอย่าลืมแจ้งฝ่ายทะเบียน
เพื่อให้ทำการอนุมัติเกรดนี้ขึ้นออนไลน์ให้นิสิตได้ทราบกันต่อไปครับ

โอเคครับ เสร็จสิ้นตัวอย่างการกรอกเกรดอย่าลืมรีบมาลงเกรดกันนะครับ
เพราะใคร ๆ ต่างก็รอเกรดจากรายวิชาของอาจารย์ทุกท่าน ไม่ดองเกรดกันนะครับ  
เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของมหาวิทยาลัย

ถ้าในกรณีที่สุดความสามารถแล้ว ยังทำไม่ได้ 
ให้นำใบคะแนนและเกรดแจ้งฝ่ายทะเบียนให้ดำเนินการให้เลยครับ

ขอบคุณครับ
NOVice_03_SawadD-cir