การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก มิถุนายน 2565

การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก เรื่อง
การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครราชสีมา
INTEGRATED BUDDHIST LOGISTICS BUSINESS ADMINISTRATION
IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
โดย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โลจิสติกส์ในจังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
เริ่มเวลา 15.00 น – 16.00 น
โดยผ่านระบบ ZOOM

Acquistando il nostro super clone Rolex, omega, breitling, iwc e altri orologi su orologireplica.is riceverà gratuitamente una scatola per orologi premium e un certificato, nonché la spedizione gratuita in tutto il mondo. Puoi anche ottenere fino a 2 anni di servizio di garanzia limitata!
La dedizione alla qualità è evidente in ogni orologio replica offerto da orologi replica.È dove l’ingegneria di precisione incontra l’estetica impeccabile.

Scroll to Top