เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก​ สาขาพระพุทธศาสนา​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕​

รายละเอียด หลักสูตร ปริญญาเอก https://drive.google.com/file/d/1f6etBZYFMNauZQv0aw0DWyPpqlOURg_i/view?usp=sharing

รายละเอียด หลักสูตร ปริญญา โท พระพุทธศาสนาhttps://drive.google.com/file/d/1JfEQJMZq-SniKz01sS2dx37VgJxEvq-v/view?usp=sharing

Scroll to Top