โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มจร ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


✅ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย”
✅ มีวุฒิบัตรมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและตอบแบบประเมินฯ
🌈 อบรมวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น.
🌈 อบรมผ่านระบบ ZOOM (รหัสเข้าห้อง ZOOM ดูจาก email ที่ตอบกลับจากการลงทะเบียน)

ลงทะเบียนกด Link
👉👉👉 http://line.me/ti/p/%40402woics

🌐18 มี.ค. 64
08.30 น. เปิดห้องอบรมระบบ ZOOM
09.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร กล่าวเปิดโครงการ
09.10 น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. บรรยาย “สถิติกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา”
09.40 น. ดร.ลำพอง กลมกูล บรรยาย “การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย”
12.40-16.30 น. ดร.ลำพอง กลมกูล บรรยาย “การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” (ต่อ)
🌐19 มี.ค. 64
09.00 น. ดร.ลำพอง กลมกูล บรรยาย “การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” (ต่อ)
16.30 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร กล่าวปิดโครงการ

Scroll to Top